Πού είναι χάρε η δύναμη σου

2014-04-30 16:50
‘‘Πού είναι χάρε η δύναμη σου,
πού σου θάνατε το νίκος;’’
όταν έρθεις κάποια ημέρα
ιουδικά να σε φιλήσω.
 
Αχ, Θεέ μου, μνήσθητι μου,
ως εγώ ουκ ήμαρτον σοι,
η αδύναμη, τυφλή Σου,
με καρδιά που όλο πονεί.
 
Ούτε λύπη, ούτε πόνος
πάνω να μ’ ακολουθήσουν,
που είναι κατασκηνωτές,
σε αυτό, που οι άλλοι λεν’ ζωή.
 
Ειν’ η ζωή μας θάνατος,
ο θάνατος ας ειν’ ζωή,
λάμπρυνε μου την στολή
την ανάξια, την φτωχή!