Γοργόνα

2014-02-16 16:45
Γοργόνα στη γυάλα πνίγεται,
Χήρα, που έχει ζωντανό άνδρα,
κι ας μην είναι˙ ναυτικό
κι ο έρωτας σκοτωμένος απ’ το ίδιο του το βέλος.
σχέση που πεθαίνει, μέσα στα χέρια μας.
φιλί της ζωής, άφιλο
τεχνητή αναπνοή, άτεχνη
βίος, αβίωτος,
πόνος, άπονος,
καρδιά, άκαρδη.
Άπνοη, αναπνοή.
 
Άδηλο, δίλημμα
τέλος ή αρχή;
ζωή μετά το θάνατο
θυμός Άνθιμος.