Ανιαρές συζητήσεις

2017-01-27 19:21

Όλα πρέπει να τα αναλύσουμε

να τα χαρτογραφήσουμε

να τα καρατομήσουμε

να τα ανατομήσουμε

Πρέπει όλα να τα φιλτράρουμε

να τα ξεκαθαρίσουμε

Άσπρο. Μαύρο.

να τα κατηγοριοποιήσουμε

να τα απαριθμήσουμε

να τα κατατάξουμε στην ιεραρχία

να τα αποτιμήσουμε

να τα τετραγωνοποιήσουμε

να τους βάλουμε ετικέτες

να τα στοιβάξουμε στα ορθογώνια

ράφια σούπερ μάρκετ.