ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, εἰς τὸ εἶναι

2013-09-12 16:42

ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, εἰς τὸ εἶναι

Εννέα Δεκεμβρίου

από τη μήτρα, στην αγκαλιά της μητέρας,

από την αγκαλιά της μητέρας, στο παιδικό δωμάτιο,

από το παιδικό δωμάτιο, στην αυλή της Θεσσαλονίκης, ,

από την αυλή της Θεσσαλονίκης, στην παγωνιά του κόσμου,

από την παγωνιά του κόσμου, στην αγκαλιά μου

την κεφαλήν κλίναι στον  ώμο μου, δώρο απ’ το πλευρό σου

 

Εμφωλευμένα στην δική Του Αγκαλιά

Από το βίο, στη Ζωή. Αμήν.